Dana 10.10.2019. korisnici projekta Korak prema uspjehu su se uputili na studijsko putovanje u Sarajevo. Putovanje je bilo u trajanju od 3 dana. Posjetili smo tvrtku TMP d.o.o. Zaštitna radionica ,,TMP,, osnovana je od strane Saveza slijepih Bosne i Hercegovine 10.12.1968 god. kao Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica u Nedžarićima – Sarajevo, sa ciljem da razvija programe i provodi djelatnosti u okviru kojih će se profesionalno rehabilitirati i zapošljavati slijepe i slabovidne osobe i druge osobe sa invaliditetom, što je i danas njihova misija.
Kako se korisnici projekta educiraju za medicinske masere, aromaterapeute te wellness terapeute najzanimljiviji dio im je bio Salon fizioterapeutskih usluga TMP koji se nalazi u prostorima društva za zapošljavanje slijepih. Salon zapošljava mahom slijepe i slabovidne osobe pa su tako korisnici projekta mogli iz prve ruke saznati kako je došlo do zapošljavanja te kako odrađivati dnevne zadatke na takvim radnim mjestima. Informirali su se o tome s kakvim izazovima i problemima se suočavaju zaposlenici salona. Zaposlenici su im rekli kako uživaju u svom poslu te kako su njihove usluge veoma tražene u Sarajevu.
Kako su na putovanju također bili i predstavnici udruga koje su partneri na projektu održao se i radni sastanak o mogućim budućim projektima te mogućoj suradnji sa Bosnom. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo te predstavnik Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. Razmijenila su se znanja i iskustva o tematici slijepih i slabovidnih osoba. Utvrdilo se kako postoje razne mogućnosti za buduću suradnju.