O partnerima

kodni broj: UP.02.1.1.06.0042
Nositelj projekta: Udruga Slijepih Međimurjske županije (USMŽ)
Partnere: Udruga slijepih Zagreb (USZG), Udruga slijepih SMŽ Sisak (US SMŽ)
Vrijednost projekta: 1.389.434,08 HRK
Iznos EU potpore: 1.389.434,08 HRK (100%)
Trajanje: 18 mj. (11.01.2019 – 11.07.2020)
Izvor financiranje: Europski socialni fond prema natječaja “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” (Pročitajte više)
Za više informacija o EU fondovima na razvoj.gov.hr te na strukturnifondovi.hr
Kontakt osobe za više informacija:
1) Jelena Galeski, financijska koordinatorica
Tel: +385 40 311 955;
email: jelena.galeski@gmail.com
2) Patrick Galeski, Voditelj projekta
Tel: +385 99 259 3894;
Email: patrickgaleski@gmail.com

 

Glavne aktivnosti

Provedba verificiranih programa obrazovanja

Nezaposlene slijepe i slabovidne osobe unaprijedit će svoja stručna znanja i vještine u područjima: 1) Wellness terapeut; 2) Medincinski maser; 3) aromaterapeut; 4) engleski jezik; 5) njemački jezik. Odabrani verificirani programi se fokusiraju na zdravstvene usluge, usluge u turizmu (osobito strani turisti) i usluge za njegu tijela. U ovim sektorima postoji potražnja za ljude sa stručnim znanjim i ovim edukacijama bi slijepe i slabovidne osobe postale konkurentne na tržištu rada.

Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni): elementa projekta: 12 nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba zaposlenika educirano na verificiranim osposobljavanjima Medincinski maser, 7 nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba zaposlenika educirano na stručnom osposobljavanju Wellness terapeut, 7 nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba educirano na stručnom osposobljavanju Aromaterapeut, 6 nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba educirano na stručnom osposobljavanju engleskog stranog jezika – A2, 4 nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba educirano na stručnom osposobljavanju njemačkog stranog jezika – A2


Razvoj i provedba programa za osnaživanje

Prema programu bit će organizirane i provedene edukacije koje će poboljšati kapacitete slijepih i slabovidnih za traženje posla, konkurentnost na tržištu rada i povećati mogućnosti zapošljavanja. Program i rezultati njegove provedbe, bit će objavljeni na webu partnera i dostupan svima (multipliciranje i održivost). Konferencije će doprinijeti povezivanju mogućih poslodavaca sa polaznicima edukacija.

Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni): elementa projekta: 6 radionica s naglaskom na podizanju mekih
vještina nezaposlenih slabovidnih i slijepih osoba(rad na računalu, poslovne komunikacije, timski rad, metode pronalaženje posla, neverbalna komunikacija, upravljanje stresom i upravljanjevremenom); 20 sudionika na radionicama na tri lokacije (10 u ZG-u, 5 u SK-u, 5 u ČK-u), 20 polaznika sudjeluje na dnevnim treninzima u tvrtkama; 3 konferencije (u ZG-u, u ČK-u, i SK-u) gdje će poslodavci biti upoznati sa kapacitetima i potrebama slijepih i slabovidnih osoba. 1 studijsko putovanje


Razvoj i provedba programa za osnaživanje

Prema programu bit će organizirane i provedene edukacije koje će poboljšati kapacitete slijepih i slabovidnih za traženje posla, konkurentnost na tržištu rada i povećati mogućnosti zapošljavanja. Program i rezultati njegove provedbe, bit će objavljeni na webu partnera i dostupan svima (multipliciranje i održivost). Konferencije će doprinijeti povezivanju mogućih poslodavaca sa polaznicima edukacija.

Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni): elementa projekta: 6 radionica s naglaskom na podizanju mekih
vještina nezaposlenih slabovidnih i slijepih osoba(rad na računalu, poslovne komunikacije, timski rad, metode pronalaženje posla, neverbalna komunikacija, upravljanje stresom i upravljanjevremenom); 20 sudionika na radionicama na tri lokacije (10 u ZG-u, 5 u SK-u, 5 u ČK-u), 20 polaznika sudjeluje na dnevnim treninzima u tvrtkama; 3 konferencije (u ZG-u, u ČK-u, i SK-u) gdje će poslodavci biti upoznati sa kapacitetima i potrebama slijepih i slabovidnih osoba. 1 studijsko putovanje


Jačanje kapaciteta stručnjaka iz socijalnog sektora

Kroz aktivnosti, stručnjaci iz socijalnog sektora poboljšati će svoje metode rada s nezaposlenim slijepim i slabovidnim osobama. Sastanci između stručnjaka te nezaposlene slijepih i slabovidnih osoba će biti organizirano tako da stručnjaci iz HZZ-a te CZSS-a snaznaju kako mogu pomoći nezaposlenim slijepim i slabovidnim osobama. Oni će poboljšati svoj pristup ispitivanju nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba

Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni): elementa projekta: 15 radionica namijenjeno stručnjacima koji rade
sa nezaposlenim slijepim osobama (5 radionica u Zagrebu, 5 radionica u Čakovcu, 5 radionica u Sisku); 20 stručnjaka (10 iz ZG-a, 5 iz Međimurjske županije, 5 iz Sisačko-Moslovačko županije) su odabrani te sudjeluju u programu; 20 sastanaka između stručnjaka te nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba