U srpnju smo u Čakovcu započeli sa radionicama mekih vještina u sklopu projekta „Korak Prema Uspjehu“. Program radionica uključuje sljedeće teme:
• Samopouzdanjem do uspjeha
• Komunikacija i komunikacijski stilovi
• Neverbalna komunikacija
• Planiranje karijere – uspješan razgovor za posao
• Upravljanje stresom i vremenom

Radionice se organiziraju u Čakovcu, Zagrebu i Sisku za 20 nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba.

Odradili smo nekoliko radionica na sve tri lokacije unutar projekta. Uzimamo kratak predah i nastavljamo s edukacijama verificiranih programa krajem kolovoza.

Radionica Saopouzdanjem do uspjeha u Sisku