U Velikoj vijećnici Međimurske županije je 05.03.2020. održana konferencija za poslodavce u sklopu projekta “Korak prema uspjehu”. Projekt je financiran iz europskog socijalnog fonda i to u vrijednosti od 1.389.434,08 kn i trajanju od 18 mjeseci. Nositelj projekta je Udruga slijepih Međimurske županije a partneri su Udruga slijepih Sisačko -moslavačke županije Sisak te Udruga slijepih Zagreb.
Svrha ove konferencija bila je upoznavanje korisnika projekta (nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba) sa potencijalnim poslodavcima. Još dvije ovakve konferencije će se održati u partnerskim područjima kako bi i tamošnji korisnici dobili jednaku priliku u mogućem zapošljavanju.
Pozdravni govor je održao župan Međimurske županije Matija Posavec i na taj način pružio potporu cilju projekta. U okviru konferencije, predstavnica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ana Marinović prezentirala je poticajne mjere za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz Čakovca Ivančica Božić predstavila je mogućnosti koje pruža zavod u samozapošljavanju. Imali smo također prilike čuti i što kažu poslodavci koji imaju iskustva u radu s osobama s invaliditetom. Na kraju konferencije održana je i kratko predstavljanje korisnika projekta koji su završili svoje edukacije. Oni su nam praktično pokazali svoja nova znanja i kvalifikacije. Kako bi se korisnicima olakšao početak u novoj karijeri jedan od korisnika je primio donaciju u obliku masažnog stola.

 

Na sljedećoj poveznici ćete naći vijesti o našem projektu:

http://www.vtv.hr/vijesti/item/5322-u-projektu-korak-prema-uspjehu-poslodavci-se-upoznavali-s-vjestinama-slijepih-i-slabovidnih-osoba