U ožujku 2020. godine partnerstvo ESF  projekta  „Korak Prema Uspjehu“ koje uključuje nositelja projekta Udrugu slijepih Međimurske županije (USMŽ), Udrugu slijepih Zagreb (UZG) i Udrugu slijepih SMŽ Sisak trebalo je obustaviti provedbu projektnih aktivnosti zbog pandemije. Povrh svega, sjedište UZG-a teško je oštećeno u potresu, što je stvorilo dodatne izazove za sve koji su sudjelovali u projektu.

Kao rezultat novih zdravstvenih i sigurnosnih mjera i cjelokupne situacije, partnerstvo je trebalo poduzeti nove mjere kako bi se osiguralo da se aktivnosti mogu nastaviti i dovršiti u skladu s konceptom projekta. Neke od mjera koje smo proveli uključuju:

  • mrežno obrazovanje za slijepe i slabovidne osobe koje sudjeluju u ovjerenom programu Engleski kao strani jezik;
  • Provođenje konferencija u otvorenim, pa čak i vanjskim prostorima kao sredstvo za osiguravanje socijalnog distanciranja;
  • Upotreba maski obavezna za obrazovanje (npr. tijekom edukacije s provjerom wellness terapije)

Od datuma ovog priopćenja za javnost, partnerstvo je uspjelo pružiti obrazovanje i osposobljavanje za 24 nezaposlene slijepe i slabovidne osobe u pet hrvatskih regija (Međimurske županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačko županije i grad Zagreb). Od ožujka 2020. do danas, 6 slijepih i slabovidnih osoba steklo je kvalifikacije kao wellness terapeuti, 4 osobe stječu kvalifikacije iz engleskog kao stranog jezika i 20 osoba završilo je trening mekih vještina (Samopuzdanjem do uspjeha, Komunikacija i komunikacijski stilovi, Neverbalna komunikacija, Planiranje karijere i uspješan razgovor za posao, Upravljanje stresom i vremenom te Informatika). Nadalje, 20 predstavnika iz HZZ-a i CZSS-a iz Međimurske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije steklo je nova znanja i vještine o pružanju podrške slijepim i slabovidnim osobama u njihovim naporima da pronađu kvalitetno zaposlenje.Za više informacija kontaktirajte:

  • Udruga slijepih Međimurske županije (usm.hr);

Ul. Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec; tel: 040/311 955

Kontakt osobe: Jelena Galeski

2)   Udrugom slijepih Sisačko-moslavačke županije Sisak (www.udruga-slijepih.hr);

Ul. Ivana Meštrovića 32, 44000 Sisak; tel: 044/547 511

Kontakt osoba: Danko Tomanić

3)   Udruga slijepih Zagreb (http://udruga-slijepih-zagreb.hr);

Draškovićeva ul. 80, 10000 Zagreb;  tel: 01/4876 336

Kontakt osoba: Goran Denis Tomašković

 

Za više informacija o projektu na www.korakpremauspjehu.com

 

Za više informacija o EU fondovima na  https://razvoj.gov.hr te na https://strukturnifondovi.hr

 

Za više informacija o izvoru financiranja, tj. Europskom socijalnom fondu za natječaj “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina/